Svømmehud

Svømmehud
Hud mellem tæerne.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • svømmehud — svøm|me|hud sb., en …   Dansk ordbog

  • Gråand — Gråanden er 50 65 cm, vingefanget er 81 98 cm. Den hører til familien svømmeænder, de har svømmehud mellem tæerne. Kendetegnet på en svømmeand er, at fødderne sidder temmelig langt tilbage på kroppen. Hannen har et grønt hoved, gult næb og en… …   Danske encyklopædi

  • Klyde — Klyden er 43 cm lang fra næb til hale. Med det opadkrummede næbbet skummer den havets overflade for krebsdyr, orme, fiskeæg og alger. Den yngler i kolonier på marsk og strandenge og gerne på småøer og holme. Klyderne findes i Europa og i store… …   Danske encyklopædi

  • Svartbag — Svartbagen er Danmarks største måge med sine 74 cm. En af dens typiske ynglesteder er på Læsø, Samsø, og Ærø. Den er her i Danmark hele året rundt, ved vores farvande, og langs kysterne. Den spiser ikke kun fisk, men den tager også andre fugles… …   Danske encyklopædi

  • Årefod — En årefod er i zoologi en fuglefod med de fire tæer siddende i samme plan og forbundet med svømmehud. Tæerne har små kløer. Årefodede fugle er havfugle, der dykker efter føden. Årefoden har den fordel, at den giver stor fart, når den føres gennem …   Danske encyklopædi

  • lappefod — lap|pe|fod sb., en, lappefødder, lappefødderne (fuglefod med svømmehud mellem tæerne) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”